Sider

lørdag 22. februar 2020

Årsmøte

Velkommen til årsmøte 
25.2.2020
Henning Sanitetshus kloken 1800 
(dørene åpnes klokken 1700 som vanlig)

Sakliste:
1. Årsmelding
2. Regnskap
3. Valg (valgkomiteens forslag er forespurt på forhånd)
4. Innkomne saker.

Etter årsmøtet:
Kaffe og kaker.
Loddsalg
Lappetema: Blomster
Show and tell