Sider

fredag 22. januar 2016

Tirsdag 26.01.16 kl. 18.00

Godt nytt år!


Velkommen til medlemsmøte tirsdag 26.01.16 kl. 18.00 i Brugata - Bryggestua.
Gamle og nye medlemmer ønskes vel møtt til første møte i 2016.
Tema er rest-tepper - Dagmar har erfaringer som hun deler med oss!
Vanlige møtesaker, og lappelotteri har tema FROST.


Årsmøtet er 23.02.16 - saker til årsmøtet leveres 3 uker før årsmøtet.
Valgkomite: Ruth og Brita.


Dagmar og Grete tar med noe til kaffen.
Vel møtt!