Sider

lørdag 15. februar 2014

Årsmøte 25. februar 2014

Steinkjer Quiltelag

innkalling til årsmøte

Årsmøtet holdes på Bryggestua tirsdag den 25. februar 2014

Sakliste:
  • Årsberetning
  • Regnskap
  • Valg
Kaffe med noe å bite i.

  • Innkomne forslag
Forslag som ønskes tatt opp leveres styret senest den 13. februar 2014
Dagens styre har følgende sammensetning:

Leder Grete Austmo ikke på valg
Nestleder Heidi E Bye ikke på valg
Kasserer Jorid H Engberg på valg
Sekretær Guri Ryan på valg
Styremedlem Toril Kokås på valg

Valgkomite:
Ruth Stien på valg
Turid Olsen ikke på valg

Ved eventuelle gjenvalg må valgkomiteen, etter vanlig praksis, kontakte hvert enkelt styremedlem for å avklare om vedkommende er villig til å fortsette.

Valg av jubileums komite:

Quiltelaget har 20-årsjubileum i 2014. I den anledning må vi ha en komite som tar ansvar for markeringen av dette.

Velkommen til årsmøte!!

Hilsen styret