Sider

tirsdag 4. september 2012

Fra augustmøtet

Kort oppsummering etter høstmøtet i august:

  • Velkommen til 3 nye medlemmer; Brita, Kari og Bjørg! 
  • Sy-helg på Lysheim blir 13-14.oktober, da det var flest medlemmer som hadde anledning og lyst denne helga. Nå er det 11 påmeldte, men det er rom for flere, enten du vil delta hele helgen eller bare noen timer en dag! På septembermøtet må vi sette ned en ansvarsgruppe som ordner med matinnkjøp. 
  • Utstilling i biblioteket: Uke 48, dvs 26.nov til 1/2.des. Alle bør levere noe arbeid til utstilling. Det er muligheter for salg av egne arbeid, men de som skal selge må selv organisere tidsplan.
  • Deltagelse på Stiklestad Julemarked, 1-2.desember. Vi søker om plass/bod. Laget dekker påmeldingsavgiften. Foreløpig er det ikke så mange som har meldt sin interesse for salgsvarer, men kom igjen damer! Julemarkedet har over 5000 besøkende i løpet av disse dagene, så det kan være sjanser for godt salg av  håndarbeidsvarer!
  • Loddsalg til et godt formål i høst. Loddbøker deles ut på septembermøtet. Pris kr 5,-/lodd.
  • Juleavslutning er 4.desember, på Bryggestua. Trekking av gevinster, middag og koselig samvær!

Så litt info om neste møte, 25.september, på Mære Husflidsstue.

  • Det blir arbeidsmøte med sammensying av blokker til fellesteppe. Se foto nedenfor av innkomne blomsterblokker (30x30cm, lys bakgrunn, applikasjon av blomster, selvvalgt motiv). Wenche tar med forslag til mellomverk og kanter. Det er symaskiner tilgjengelig på husflidsstua, men ta med egen maskin hvis du vil. Ta også med annet arbeid som du vil sy.
  • Stofflotteriet: Tema er Advent (lilla, grått, sølv, hvitt osv....) 3 biter a 15x15cm (6" kvadrat).
  • Kveldens kakebakere er Jorid og Vigdis.
  • Velkommen på møte i september!